Aikataulu

27.-28.8.2016

Pe: 19:00-20:00Ilmoittautuminen
La: 09:00-11:00Ilmoittautuminen
La: 09:00-11:30Osapuolet siirtyvät aloituspaikkoihinsa
La: 12:00Peli alkaa
Su: 03:00-10:00Kylän alue rauhoitettu taisteluilta
Su: 16:00Peli päättyy

Ikärajat

Osapuolien ikärajat ovat ilmoitettu osapuolien kuvauksissa. Tapahtuman osapuolien alin ikäraja on 17 vuotta. Hyvillä perusteluilla poikkeuksia voi kysellä pelinjohdolta. Huomioittehan että tapahtuman ikärajat johtuvat osittain tapahtuman luonteesta.

Yleistietoa

Carrington Event 4 jatkaa Ehasan eläytymispainotteista pelisarjaa.

Edellisosasta saadun palautteen perusteella olemme kehittäneet tapahtumaa runsaasti. Alla on lista kehityskohteistamme.

Kehityskohteita viime vuoden tapahtumaan


Pelialuetta on laajennettu runsaasti. Tulevassa tapahtumassa osa osapuolista taistelee huomattavasti enemmän, ja halusimme varata pääasiallista taistelutannerta muualtakin kuin kaupungista.

Osa alueesta("Kuivuri" ja "Lato") on pelin alussa sairastuneisuuksiin johtaneen taudin vaikutuksen alaista aluetta, minne ei voi mennä. Pelaajien tehtäväksi jääkin ratkaista miten alue saadaan puhdistettua ja mitä kaikkea sieltä lopulta löytyy!

Aseluvista on luovuttu. Osapuolilla voi olla osapuolikohtaisia aserajoituksia. Toivomme pelaajien samaistuvan pelin perusideaan ja tuovan mahdollisimman hyvin peliin sopivia aseita. Useimmilla osapuolilla tämä tarkoittaa pistooleita, konepistooleita jne.

Aseiden käyttöä tullaan rajoittamaan myös rajoittamalla kuulien saatavuutta. Tästä syystä omat kuulat ovat kielletty, pl. raskaat tarkkuuskiväärien kuulat.

Aiempina vuosina pelaajat ovat toivoneet enemmän vapauksia ja vähemmän poliisin holhousta. Tänä vuonna kaupungissa ei olekkaan poliisivoimia, vaan turvallisuusosapuolet keskittyvät neuvoston ja varakkaiden suojaamisen, sekä itse kaupungin suojaamiseen ulkoisilta uhilta.

Meillä on suunitteilla erilaisia ryöstettäviä kohteita varkaille. Esimerkkinä vaikkapa asekauppa, general store, kassakaapit yms..

Varkaiden toimintaa on pyritty helpottamaan poistamalla poliisivoimat. Carrington 3 tapahtumasta tuttu hälytysjärjestelmä voidaan kuitenkin ottaa käyttöön, mikäli kaupunkilaiset luovat yhtiön joka vastaa hälytyksiin.

Pyrimme rajoittamaan kuulien saatavuutta mahdollisimman tehokkaasti, näin estäen liiallisen speedball-pelaamisen.

Lisäksi pyrimme pitämään taistelevat osapuolet kaupungin ulkopuolella taistelemassa, jonka toivotaan rauhoittavan kaupunkialuetta.

Videota edellisistä tapahtumista

Pelin juoni

Tapahtuma sijoittuu noin vuoden päähän siitä mihin Carrington 3 päättyi. Edellisen tapahtuman lopun taisteluissa Neuvosto syrjäytettiin ja Black Bear Security ajettiin ulos kaupungista.

Alueella on juuri saatu järjestettyä vaalit, jonka tuloksena uusi Neuvosto on muodostettu. Ennen vaaleja hallinnut tilapäinen Neuvosto teki alueelle merkittäviä uudistuksia lakkauttamalla poliisivoimat, parantamalla kansalaisten työllistymismahdollisuuksia sekä luomalla kaupunkiin uuden terveydenhoitoviraston. Kansalaisten tyytyväisyys hallintoa kohtaan onkin kasvanut ja kapinaliike on luopunut toiminnastaan. Kaupunkilaiset suhtautuvat kuitenkin juuri valtaan astuneeseen Neuvostoon vielä varovaisesti ja yksittäiset ihmiset ovatkin esittäneet heti alussa korruptiosyytöksiä Neuvostoa kohtaan.

Paikallislehti uutisoi Black Bear Securityn joukkojen poistuneen alueelta kuljetuskoneella, virallista vahvistusta asialle ei ole kuitenkaan saatu. Kaupunkilaisten keskuudessa on kuitenkin liikkunut huhuja epäilyttävistä hahmoista kauempana sijaitsevissa metsissä.

Hylättynä olevan entisen Club pusun, sekä Neuvoston rakennusten läheisyydessä sattui suuri räjähdys, jota epäillään tahallisesti aiheutetuksi. Räjähdysalue on vahvasti saastunut, eikä alueella pysty liikkumaan ennen kuin Neuvosto on keksinyt toimivan keinon puhdistaa räjähdyksen jälkilaskeuman aiheuttamat saasteet.

Uusien iskujen pelko ja kaupunkialueen saastumisesta liikkuvat huhut ovat saaneet Neuvoston perustamaan alueelle oman Kansanarmeijan, jonka tehtävä on suojella kaupunkia ulkoisilta uhilta.

Kansalaisten pyynnöistä huolimatta neuvosto ei ole suostunut perustamaan alueelle uutta sisäisestä turvallisuudesta vastaavaa viranomaista. Paikalliset liikemiehet ovat keskenään sopineet yhteisen vartioimisliikkeen perustamisesta, mutta suunnitelman tämän hetkisestä tilasta kukaan ei tiedä ainakaan julkisesti mitään.

Räjähdys ja epävarmuus tulevaisuudesta on saanut kansan pelkäämään ammuksien riittävyyttä, mikäli tilanne alueelle pahenee. Neuvosto on kuitenkin vakuuttanut kansalaisille omaavansa mittavat ammusvarastot. Kansalaisten keskuudessa ammuksia on kuitenkin hyvin niukasti.

On myös huhuttu että Kansanarmeija on varustettu kävyillä ammusten vähyyden vuoksi. Paikallislehti on kuitenkin käynyt tutustumassa kansanarmeijan koulutuskeskukseen ja nähnyt sotilaiden käyttävän oikeita ammuksia harjoituksissa. Kansalaiset ovat paikallislehden uutisesta huolimatta alkaneet vaatia neuvostoa perustamaan alueelle ammustehdasta. Toistaiseksi neuvoston on kuitenkin kieltäytynyt tehtaan perustamisesta, vedoten ammusten valmistamisen vaarallisuuteen.